NMR Systems

  • 500 MHz/54 mm Bruker Avance III – High Resolution NMR – Solids

  • 600 MHz/51 mm Bruker Avance III – Micro-Imaging – High Resolution NMR – Solids

  • 600 MHz/54 mm Agilent VNMRS – Cold Probe

  • 600 MHz/54 mm Bruker Avance Neo – Cryoprobe

  • 600 MHz/89 mm Bruker Avance III HD – Micro-Imaging – Solutions/Solids

  • 750 MHz/89 mm Bruker Avance III HD – Micro-Imaging – Solids – High Resolution

  • 800 MHz/54 mm Bruker Ascend – Solution NMR

  • 800 MHz/63 mm Bruker Avance III – High Resolution NMR – Solids